Indeks kvaliteta zraka (IKZ) je informativni podatak koji na jednostavan način informiše javnost o zagađenosti zraka i mogućem uticaju na zdravlje ljudi, a izračunava se na osnovu podataka mjerenja zagađujućih materija PM2,5, PM10, CO, O3, SO2 i NO2. Izražava se brojčanom vrijednošću, bojom i imenom kategorije.
Izvor podataka: Federalni hidrometeorološki zavod i Republički hidrometeorološki zavod. Podaci se prenose automatski i nisu kontrolirani i validirani.