Propisi, zakoni i odgovornosti

smoke

U Bosni i Hercegovini postoje zakoni koji su uglavnom usklađeni sa zakonima EU, ali je njihova primjena zbog nedovoljnih ljudskih i tehničkih kapaciteta te zbog neuvezanosti institucija na prilično niskom nivou.

Kontrola kvaliteta zraka u BiH se reguliše entitetskim zakonima o zaštiti zraka i podzakonskim aktima Federacije BiH i Republike Srpske. Važeći propisi iz oblasti zaštite zraka dostupni su na stranicama ministarstava za pitanje okoliša:

Monitoring kvaliteta zraka je u nadležnosti hidrometeoroloških zavoda eniteta: Federalnog hidrometeorološkog zavoda FBiH i Republičkog hidrometeorološkog zavoda RS.

Registri djelatnosti koje imaju emisije u zrak u BiH regulisani su entitetskim zakonima o zaštiti okoliša i podzakonskim aktima Federacije BiH i Repubike Srpske. Registri emisija u Federaciji BiH su dostupni na stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a u Republici Srpskoj na stranici Republičkog hidrometeorološkog zavoda RS.

Kontrola i inspekcijski nadzor nad aktivnostima opasnim po okoliš su u nadležnosti Federalnog urbanističko-ekološkog inspektorata pri Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i Urbanističko-građevinske i ekološke inspekcije pri Republičkoj upravi za inspekcijske poslove, Inspektorat RS, te u nadležnosti kantonalnih uprava za inspekcijske poslove.

U okviru IMPAQ projekta, pored ulaganja u infrastrukturu i kapacitete za mjerenje i hosting podataka o kvalitetu zraka, ulaže se i u edukaciju postojećih inspektora nadležnih inspektorata te zapošljavanje novih, a sve u cilju boljeg nadzora i implementacije zakona vezanih za zrak.