Novosti

smoke

Uspješno završen četverogodišnji IMPAQ projekat za borbu protiv zagađenja zraka u BiH

Švedska agencija za zaštitu okoliša (SwEPA) u Sarajevu je organizovala završni događaj povodom finalizacije četverogodišnjeg IMPAQ projekta za borbu protiv zagađenja zraka u Bosni i Hercegovini.

Nazad

Članovima projekta predstavljeni su ključni rezultati projekta i predstojeće inicijative u borbi protiv zagađenja zraka. Projekat se realizovao u nekoliko faza, a jedna od prvih je donacija savremene opreme za praćenje kvaliteta zraka Republičkom hidrometeorološkom zavodu RS i Federalnom hidrometeorološkom zavodu Bosne i Hercegovine. Time je unaprijeđen sistem kroz koji se građanima nude validni i sveobuhvatni podaci o kvalitetu zraka u približno realnom vremenu.

“Projekat IMPAQ je četverogodišnja inicijativa Švedske koja je osmišljena da pomogne BiH u njenoj borbi protiv gorućih problema zagađenja zraka, kao i da obezbijedi zemlji sisteme potrebne u njenom tekućem procesu približavanja EU. IMPAQ je dao nekoliko rezultata koji su generirali trajne rezultate poboljšanja, uključujući isporuku nekoliko novih stanica za praćenje zraka, laboratorijske opreme, obezbijedio analize o izvorima zagađenja zraka, obučio osoblje u ekološkoj inspekciji i dao planove za efikasne mjere saobraćaja u većim gradovima. Važno je da se ovaj posao nastavi i da bude prioritet u nacionalnom planiranju u budućnosti i da se osiguraju dovoljna finansijska sredstva”, rekao je Andreas Lindstrom, menadžer projekta IMPAQ, Švedska agencija za zaštitu životne sredine.

U saradnji sa Švedskim institutom za meteorologiju i hidrologiju (SMHI) i lokalnim partnerima, urađena je dvogodišnja studija o raspodjeli izvora zagađenja zraka u šest gradova u Bosni i Hercegovini – Sarajevu, Zenici, Tuzli, Banjaluci, Brodu i Bijeljini. Studija je ispitala koje su čestice zagađivača prisutne u zraku, odakle dolaze i kako se šire, a provedena je koristeći rezultate detaljnih mjerenja kvaliteta zraka i postojeće podatke inventara emisija.

Rezultati istraživnja, koja su rađena na principu modeliranja receptora u zimu 2020/21. ukazuju da na kvalitet zraka najviše utiču saobraćaj, individualno grijanje domaćinstava, velika postrojenja za grijanje, te industrija. Rezultati su dodatno analizirani koristeći lokalne meteorološke podatke, što je u određenim slučajevima pomoglo razumijevanju odakle i kada različiti izvori zagađenja potiču.

“Istraživanje je ponovljeno i sljedeće zime 2021/22. godine i to samo za Sarajevo i Banjaluku. Rezultati za Sarajevo su pokazali da je nivo zagađenja česticama izazvanim izduvnim gasovima iz saobraćaja bio 30%, sagorijevanje biomase dostiglo čak 26 %, dok je doprinos sagorijevanja uglja iznosio 14%. Rezultati za Banjaluku pokazuju da oko 35 % zagađenja PM2,5 emituje sagorijevanjem biomase i uglja koji se koristi za grijanje“, rekla je Sarah Barnekow, ekspert za kvalitet zraka u Švedskoj agenciji za zaštitu životne sredine (SwEPA).

U okviru IMPAQ projekta uloženi su značajni napori da se kroz nacionalne informativne kampanje podigne svijest o kvaliteti zraka i zdravstvenim pitanjima. Razvijeni su laboratorijski kapaciteti, obučeno osoblje, započelo je planiranje i regulacija transporta.

Učesnici projekta bili su i predstavnici lokalnih vlasti i entitetskih hidrometeoroloških zavoda koji smatraju da je u BiH uspostavljen dobar sistem praćenja kvaliteta zraka, ali da je sada potrebno osigurati njegovu održivost.

“Kao jedan od glavnih aktera IMPAQ projekta Republički hidrometeorološki zavod RS-a dobio je savremenu opremu za monitoring kvaliteta zraka koja je instalirana u Banjaluci i Trebinju. Mjerne stanice su u upotrebi više od godinu dana i bilježimo da nema prekoračenja zagađenja, osim u zimskom periodu kada su u zraku prisutne lebdeće čestice, koje nastaju zbog sezone grijanja. Dobili smo i laboratorijsku opremu koja nam pomaže da mjerimo teške metale u zraku, što je u velikoj mjeri poboljšalo monitoring kvaliteta zraka”, poručila je Ranka Radić, načelnica Odjeljenja za zaštitu životne sredine u Republičkom hidrometeorološkom zavodu RS-a.

“Mi ne popravljamo kvalitet zraka mi dijagnosticiramo stanje kvaliteta zraka, a u ovom projektu smo došli do značajnih informacija kako bismo mogli raditi dalje na unaprijeđenju monitoringa. Činjenica je da zbog geografskog položaja imamo stalna zagađenja na koja ne možemo uticati, ipak postoje mjere, kojih se moramo pridržavati, ali i donositi nove”, rekao je Enis Omerčić, viši stručni saradnik u Sektoru životne sredine za kvalitet zraka FHMZ BiH.