Mjerne stanice

smoke
Grad Mjerna stanica CO No2 O3 PM10 PM2.5 So2 Indeks kvaliteta zraka Opis
Sarajevo Ambasada SAD 47 47 Dobar
Banja Luka Banja Luka 0 6 11 42 61 1 61 Umjeren
Bihać Bihać 0 5 50 31 47 2 50 Dobar
Brod Brod 0 4 18 48 23 2 48 Dobar
Gacko Gacko 9 8 6 9 Dobar
Goražde Goražde Rasadnik 10 32 66 66 Umjeren
Ilijaš Ilijaš 21 43 0 43 Dobar
Sarajevo Ivan Sedlo 1 1 Dobar
Jajce Jajce Harmani 5 12 29 2 29 Dobar
Kakanj Kakanj Doboj 0 5 1 32 19 32 Dobar
Livno Livno 0 7 42 42 59 2 59 Umjeren
Lukavac Lukavac Centar 20 6 27 27 Dobar
Maglaj Maglaj Centar 41 11 16 41 Dobar
Prijedor Prijedor 0 0 0 22 47 4 47 Dobar
Sarajevo Sarajevo Bjelave 36 37 48 48 Dobar
Sarajevo Sarajevo Ilidža 0 33 22 50 27 50 Dobar
Sarajevo Sarajevo Otoka 31 2 43 2 43 Dobar
Sarajevo Sarajevo Vijećnica 0 34 49 2 49 Dobar
Tešanj Tešanj 19 25 8 23 10 25 Dobar
Trebinje Trebinje 0 16 30 26 54 4 54 Umjeren
Tuzla Tuzla BKC 10 7 38 15 38 Dobar
Tuzla Tuzla Bukinje 0 7 19 19 Dobar
Tuzla Tuzla Skver 0 16 33 16 33 Dobar
Ugljevik Ugljevik 14 10 10 14 Dobar
Visoko Visoko Centar 30 25 15 30 Dobar
Zenica Zenica Brist 10 13 2 13 Dobar
Zenica Zenica Centar 10 11 28 51 19 51 Umjeren
Zenica Zenica Radakovo 0 4 7 49 38 49 Dobar
Zenica Zenica Tetovo 10 0 23 60 82 13 82 Umjeren
Zenica Zenica Vranduk 6 58 147 25 147 Nezdrav za osjetljive grupe
Živinice Živinice Centar 10 8 14 14 Dobar