Mjerne stanice

smoke
Grad Mjerna stanica CO No2 O3 PM10 PM2.5 So2 Indeks kvaliteta zraka Opis
Sarajevo Ambasada SAD 13 13 Dobar
Goražde Goražde Rasadnik 10 3 12 23 6 23 Dobar
Ilijaš Ilijaš 1 15 4 15 Dobar
Sarajevo Ivan Sedlo 10 6 10 Dobar
Jajce Jajce Harmani 4 13 5 13 Dobar
Kakanj Kakanj Doboj 0 4 34 15 34 Dobar
Lukavac Lukavac Centar 20 16 54 83 83 Umjeren
Maglaj Maglaj Centar 25 11 10 25 Dobar
Prijedor Prijedor 10 13 0 33 92 3 92 Umjeren
Sarajevo Sarajevo Bjelave 3 35 27 35 Dobar
Sarajevo Sarajevo Ilidža 0 3 12 7 12 Dobar
Sarajevo Sarajevo Otoka 4 9 11 9 11 Dobar
Sarajevo Sarajevo Vijećnica 3 15 4 15 Dobar
Tuzla Tuzla BKC 30 5 9 30 43 43 Dobar
Tuzla Tuzla Bukinje 10 6 11 30 23 30 Dobar
Tuzla Tuzla Skver 20 14 47 11 47 Dobar
Visoko Visoko Centar 20 10 11 20 Dobar
Zenica Zenica Brist 3 8 8 Dobar
Zenica Zenica Centar 0 6 39 20 39 Dobar
Zenica Zenica Radakovo 10 5 26 12 26 26 Dobar
Zenica Zenica Tetovo 0 0 32 4 32 Dobar
Zenica Zenica Vranduk 18 4 16 18 Dobar
Živinice Živinice Centar 10 5 12 30 20 30 Dobar