Mjerne stanice

smoke
Grad Mjerna stanica CO No2 O3 PM10 PM2.5 So2 Indeks kvaliteta zraka Opis
Sarajevo Ambasada SAD 33 33 Dobar
Banja Luka Banja Luka 0 10 2 38 9 38 Dobar
Bihać Bihać 0 25 1 25 Dobar
Brod Brod 0 5 9 26 69 4 69 Umjeren
Gacko Gacko 0 28 20 28 Dobar
Goražde Goražde Rasadnik 16 27 6 27 Dobar
Hadžići 0 11 37 1 37 Dobar
Ilijaš Ilijaš 1 18 0 18 Dobar
Sarajevo Ivan Sedlo 1 31 10 1 31 Dobar
Jajce Jajce Harmani 26 8 8 26 Dobar
Kakanj Kakanj Doboj 0 11 28 16 4 28 Dobar
Livno Livno 0 3 40 7 13 5 40 Dobar
Lukavac Lukavac Centar 0 12 51 3 51 Umjeren
Maglaj Maglaj Centar 6 33 33 Dobar
Prijedor Prijedor 10 16 16 38 82 4 82 Umjeren
Sarajevo Sarajevo Bjelave 0 3 17 12 30 9 30 Dobar
Sarajevo Sarajevo Ilidža 13 14 37 2 37 Dobar
Sarajevo Sarajevo Otoka 4 23 19 3 23 Dobar
Sarajevo Sarajevo Vijećnica 2 25 0 25 Dobar
Sarajevo Vogošća 2 14 33 1 33 Dobar
Tešanj Tešanj 2 12 6 8 12 Dobar
Travnik 0 2 13 8 17 6 17 Dobar
Trebinje Trebinje 0 6 9 7 6 9 Dobar
Tuzla Tuzla BKC 10 11 13 16 16 Dobar
Tuzla Tuzla Bukinje 10 12 15 12 15 Dobar
Tuzla Tuzla Skver 10 6 16 30 36 36 Dobar
Ugljevik Ugljevik 3 1 3 Dobar
Visoko Visoko Centar 25 10 13 25 Dobar
Zenica Zenica Brist 25 20 1 25 Dobar
Zenica Zenica Centar 0 4 34 19 14 34 Dobar
Zenica Zenica Radakovo 0 6 33 19 10 33 Dobar
Zenica Zenica Tetovo 0 9 25 18 40 6 40 Dobar
Zenica Zenica Vranduk 21 14 21 Dobar
Živinice Živinice Centar 7 8 56 6 56 Umjeren