Mjerne stanice

smoke
Grad Mjerna stanica CO No2 O3 PM10 PM2.5 So2 Indeks kvaliteta zraka Opis
Sarajevo Ambasada SAD 50 50 Dobar
Banja Luka Banja Luka 0 15 2 28 2 28 Dobar
Bihać Bihać 0 1 22 13 30 2 30 Dobar
Brod Brod 0 2 11 24 66 4 66 Umjeren
Gacko Gacko 4 14 4 14 Dobar
Goražde Goražde Rasadnik 4 14 40 5 40 Dobar
Hadžići 0 3 3 Dobar
Ilijaš Ilijaš 23 8 23 Dobar
Sarajevo Ivan Sedlo 2 4 4 Dobar
Jajce Jajce Harmani 0 30 22 24 30 Dobar
Kakanj Kakanj Doboj 676 500 Opasan
Livno Livno 0 2 49 8 17 1 49 Dobar
Lukavac Lukavac Centar 0 7 21 56 12 56 Umjeren
Maglaj Maglaj Centar 15 28 28 Dobar
Prijedor Prijedor 10 16 16 38 82 4 82 Umjeren
Sarajevo Sarajevo Bjelave 0 10 14 15 33 5 33 Dobar
Sarajevo Sarajevo Ilidža 5 17 40 3 40 Dobar
Sarajevo Sarajevo Otoka 25 25 Dobar
Sarajevo Sarajevo Vijećnica 4 4 Dobar
Sarajevo Vogošća 4 15 33 7 33 Dobar
Tešanj Tešanj 2 18 12 4 18 Dobar
Travnik 0 2 21 17 33 2 33 Dobar
Trebinje Trebinje 0 3 24 5 5 24 Dobar
Tuzla Tuzla BKC 10 11 21 33 16 33 Dobar
Tuzla Tuzla Bukinje 0 5 25 25 Dobar
Tuzla Tuzla Skver 10 5 12 56 5 56 Umjeren
Ugljevik Ugljevik 1 12 12 Dobar
Visoko Visoko Centar 11 23 69 69 Umjeren
Zenica Zenica Brist 35 35 Dobar
Zenica Zenica Centar 0 4 13 21 11 21 Dobar
Zenica Zenica Radakovo 1 10 3 10 Dobar
Zenica Zenica Tetovo 0 2 5 45 104 24 104 Nezdrav za osjetljive grupe
Zenica Zenica Vranduk 10 42 90 27 90 Umjeren
Živinice Živinice Centar 0 7 40 33 40 Dobar