Mjerne stanice

smoke
Grad Mjerna stanica CO No2 O3 PM10 PM2.5 So2 Indeks kvaliteta zraka Opis
Sarajevo Ambasada SAD 37 37 Dobar
Banja Luka Banja Luka 0 4 19 20 0 20 Dobar
Bihać Bihać 0 1 30 13 23 2 30 Dobar
Brod Brod 0 5 26 69 4 69 Umjeren
Gacko Gacko 9 10 4 10 Dobar
Goražde Goražde Rasadnik 2 14 33 4 33 Dobar
Hadžići 0 3 4 1 4 Dobar
Ilijaš Ilijaš 4 24 24 Dobar
Sarajevo Ivan Sedlo 1 33 21 3 33 Dobar
Jajce Jajce Harmani 1 24 11 16 24 Dobar
Kakanj Kakanj Doboj 0 9 16 2 7 16 Dobar
Livno Livno 0 3 37 9 17 9 37 Dobar
Lukavac Lukavac Centar 6 39 74 7 74 Umjeren
Maglaj Maglaj Centar 25 29 48 48 Dobar
Prijedor Prijedor 10 16 16 38 82 4 82 Umjeren
Sarajevo Sarajevo Bjelave 0 1 45 11 23 2 45 Dobar
Sarajevo Sarajevo Ilidža 4 10 20 2 20 Dobar
Sarajevo Sarajevo Otoka 5 11 15 1 15 Dobar
Sarajevo Sarajevo Vijećnica 10 0 16 16 Dobar
Tešanj Tešanj 2 20 6 4 20 Dobar
Travnik 0 21 14 27 3 27 Dobar
Trebinje Trebinje 0 2 23 26 2 26 Dobar
Tuzla Tuzla BKC 10 2 40 20 9 40 Dobar
Tuzla Tuzla Bukinje 0 5 19 19 Dobar
Tuzla Tuzla Skver 0 4 16 30 5 30 Dobar
Ugljevik Ugljevik 2 15 15 Dobar
Visoko Visoko Centar 16 16 10 16 Dobar
Zenica Zenica Brist 23 23 Dobar
Zenica Zenica Centar 3 19 18 9 19 Dobar
Zenica Zenica Radakovo 0 6 17 9 1 17 Dobar
Zenica Zenica Tetovo 2 3 3 Dobar
Zenica Zenica Vranduk 19 21 51 22 51 Umjeren
Živinice Živinice Centar 0 5 30 37 10 37 Dobar