Savjeti za domaćinstvo

smoke

Postoje brojne aktivnosti koje možete poduzeti kako biste smanjili zagađenje zraka u svojoj zajednici i pomogli da zrak bude kvalitetniji.

Oko 80% stanovništva u BiH koristi drvo za zagrijavanje što zimi mnogo utiče na kvalitet zraka čak i u mjestima gdje nema industrije ni značajnog saobraćaja. Koristeći manje energije za zagrijavanje doma i smanjenjem korištenja električne energije možete pomoći smanjenju zagađenja zraka na lokanom nivou.

  • Štedite energiju
    Kada trošite manje energije, elektrane sagorijevaju manje fosilnih goriva i oslobađaju manje hemikalija koje stvaraju zagađenje zraka. Zato, gasite svjetla u sobama u kojim ne boravite, isključujte električne uređaje kad ih ne koristite (televizori, računari i slično), kupujte kućanske aparate sa oznakom energetske efikasnosti i koristite LED sijalice koje štede energiju.
  • Razmislite o zamjeni peći i kamina na drva
    Sagorijevanje drva u malim pećima ispušta zagađujuće materije u zrak koji udišemo i stvara veliko zagađenje u svim naseljenim mjestima u BiH. Ako se morate grijati na drva, pokušajte zamijeniti stare peći novim pećima koje zadovoljavaju ekološke standarde i obavezno koristite suha drva. Kad se naloži neosušeno drvo proizvodi i do četiri puta više zagađujućih materija, a za proizvodnju iste količine toplotne energije treba ga 20% više. U pećima ne spaljujte smeće ni plastiku, jer i tako ćete smanjiti zagađenje zraka.
  • Smanjite svoje potrebe za zagrijavanjem
    Odgovarajućom izolacijom zidova i zamjenom prozora ili postavljanjem traka na rupe i pukotine, smanjuje se potreba za grijanjem, a time i potrošnja energenata.
Savjeti za domaćinstvo