Inventar emisija

smoke

Bez inventara (registra, popisa) emisija teško je raditi praćenje kvaliteta zraka jer se ne zna pouzdano odakle dolazi zagađenje i u kojim koncentracijama.

Inventar predstavlja skup sistematizovanih informacija i podataka o izvorima zagađenja zraka, njihovim pravnim licima i zagađujućim materijama koje ispuštaju u zrak, te teritorijalnu raspodjelu emisija zagađujućih materija za više ili manje tipova izvora.

Za bolje razumijevanje strukture izvora na lokalnim nivoima BiH, u okviru IMPAQ projekta je provedene specifična studija raspodjele izvora zagađenja u 6 većih gradova Bosne i Hercegovine i to u saradnji sa nadležnim institucijama oba entiteta. Rezultati su dostupni na linkovima ispod, a nadležnim institucijama će biti od koristi ne samo za ocjenu stanja kvaliteta zraka, nego i za pripremu strategije očuvanja kvaliteta zraka.

Studija raspodjele izvora - izvještaj

Studija raspodjele izvora - izvješta (ENG)

IMPAQ_PM2.5 measurements 2022_AnnexData