Kako uticati na druge

smoke

Postoje brojne aktivnosti koje možete poduzeti kako biste smanjili zagađenje zraka u svojoj zajednici i pomogli da zrak bude kvalitetniji.

Zagađenje zraka u BiH je kompleksan dugogodišnji problem koji se ne može lako riješiti. Potrebna je uključenost svih nadležnih institucija na svim nivoima vlasti radi poboljšanja monitoringa kvaliteta zraka, dopune određenih zakona, pojačane inspekcije, donošenja mjera i akcijskih planova za poboljšanje kvaliteta zraka, ali i uključenost pojedinaca koji svojim ponašanjem mogu djelimično doprinijeti smanjenju zagađenja zraka, a samim tim i zaštiti svog zdravlja.

Prije svega, informišite se o stanju kvaliteta zraka, te kako zagađen zrak može da utiče na vaše zdravlje.

Ponašajte se prema datim preporukama kako bi se zaštitili od zagađenog zraka.

Širite vijesti - razgovarajte sa prijateljima i porodicom o zagađenju zraka, njegovim štetnim uticajima na zdravlje i onome što svaki pojedinac može učiniti da bi spriječio zagađenje zraka.

Savjetujte ih kako se zaštititi kada su nivoi zagađenosti visoki.

Učinite nešto za bolji kvalitet zraka svaki dan.

Budite uzor prijateljima i okolini i svojim ponašanjem (vožnja bicikla umjesto automobila i sl.) ih motivirajte da i sami poduzmu određene mjere.

Učestvujte u javnim raspravama i tražite svoje pravo na zdrav i čist zrak jer zdravlje ljudi treba biti prioritet.

Kako uticati na druge