Novosti

smoke

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) sudjelovat će u projektu “IMPAQ”

Slijedi specijalizacija inspektora koji trebaju nadgledati poštivanje zakona o zagađenju zraka

Nazad

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) sudjelovat će u projektu “IMPAQ” - Poboljšanje kvaliteta zraka i upravljanja kvalitetom zraka u Bosni i Hercegovini, kojeg pod pokroviteljstvom SIDE (Švedske agencije za međunarodni razvoj) već dvije godine zaredom u našoj zemlji sprovodi SEPA (Švedska agencija za zaštitu okoline). Potpisom Ugovora, koji je pripreman još od kraja 2019, posredstvom društva CETEOR d.o.o Sarajevo (Centar za ekonomski tehnološki i okolinski razvoj), u narednom periodu osigurava se realizacija dijela IMPAQ projekta iz područja inspekcijskih službi.

Projekat, koji ove godine ulazi u završnu fazu, inače podrazumijeva niz aktivnosti usmjerenih na unapređenje kvaliteta zraka u BiH. Jedna od njegovih komponenti predviđa i podršku u kadrovskom jačanju entitetskih inspekcija i primjene inovativnih metoda u praćenju i suzbijanju aerozagađenja na području Bosne i Hercegovine.

S ciljem kadrovskog jačanja Projektna komponenta “Provođenje zakona putem inspekcijskih službi“ predviđa obuku i specijalizaciju inspektora koji trebaju nadgledati poštivanje zakona o kvaliteti zraka u industriji i drugim oblastima, te doniranje opreme potrebne za rad inspekcijskih organa. Također, implementator projekta osigurao je i mentorsku podršku inspektora iz Švedske inspektorima u oba eniteta. Ova aktivnost je konkretno započela potpisivanjem gore pomenutog ugovora, čime će se omogućiti unapređenje inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite okoliša od strane Federalnog urbanističko-ekološkog inspektorata.

Uzimajući u obzir problematiku, obim, vrste i izvore aerozagađenja, ograničene institucionalne, finansijske i kadrovske kapacitete u decentraliziranom sistemu podjele nadležnosti, Vlada FBiH je na prijedlog odgovornih institucija Zaključkom V. Broj 1514/2020 od 5.11.2020. godine, izrazila opredijeljenost, spremnost i otvorenost za doprinos u rješavanju problema kvaliteta zraka shodno ciljevima postavljenim ovim projektom.

Ovim, ali i ostalim aktivnosti, IMPAQ potvrđuje svoj dalekosežni značaj za BiH, jer podrazumijeva niz komponenti koje povezuju područja nadležnosti državnih i entitetskih institucija u segmentu poboljšanja i upravljanja kvalitetom zraka.