Novosti

smoke

Nakon 30 godina u Livnu počelo mjerenje kvaliteta zraka

Iako u ljetnim mjesecima očekujemo niže nivoe zagađenja zraka, posljednja mjerenja u našim vodećim gradovima ukazuju na visok nivo zagađujućih, štetnih gasova i čestica zbog kojih je zrak klasificiran kao nezdrav.

Nazad

Ipak, kakva je situacija kada je u pitanju aerozagađenje na teritoriji cijele BiH do sada nije bilo jasno, jer područje zapadne Bosne, što uključuje i Livno te ostala mjesta Hercegbosanske županije, već 30 godina nije bilo pokriveno monitoringom kvalitete zraka.

No, zahvaljujući postavci i stavljanju u rad mobilne mjerne stanice za mjerenje kvaliteta zraka u Livnu, i ovo područje od sada bit će pokriveno monitoringom. Radi se o donaciji Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) u okviru trogodišnjeg projekta “IMPAQ”. Projekat  implementira Švedska agencija za zaštitu okoliša (SEPA) s ciljem jačanja kapaciteta za upravljanje kvalitetom zraka i poboljšanje kvalitete zraka u BiH.

Švedska agencija za zaštitu okoliša (SEPA) je među osnovnim prepoznala potrebu BiH za jačanjem infrastrukture i kapaciteta neophodnih za rad na poboljšanju kvaliteta zraka. Eksperti ove agencije su pripremili ovaj projekat  kako bi pomogli BiH da uspostavi harmonizirani sistem u borbi protiv zagađenja zraka i približili našu praksu u ovoj oblasti EU standardima. Na osnovu studija koje su švedski eksperti uradili u uskoj saradnji sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom BiH analizirano je gdje stanice trebaju biti postavljene kako bi se postigao najbolji učinak i na najbolji način upotpunila trenutna mjerna mreža u BiH, a jedna od tih lokacija je i Livno”, kazala je Suzana Gotovac Atlagić, lokalna projekt koordinatorica za IMPAQ.

Mobilna mjerna stanica puštena je u rad ove sedmice, a mjeri koncentraciju lebdećih čestica PM10 i PM2.5, sumpordioksida, ozona, ugljičnog monoksida i azotnih oksida, što predstavlja standardni set praćenih polutanata koji imaju najveći negativni utjecaj na zdravlje ljudi.

Početak rada mobilne mjerne stanice u Livnu ispratili su predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Vukadin, te ministar graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša ove županije Hikmet Hodžić. Način rada pojasnili su direktor Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Almir Bijedić te ekspert Enis Omerčić iz Sektora za kvalitet zraka FHMZBiH. Prepoznat je veliki značaj smještanja Hercegbosanske županije na Evropsku kartu za praćenje kvaliteta zraka.

“Raduje nas što će podaci o kvalitetu zraka iz cijele zemlje, pa i iz Livna biti u skladu sa evropskim standardima mjerenja u ovoj oblasti i što ćemo zadovoljiti zahtjeve koje EU postavlja pred nas u tom pogledu. Ipak, realno se nadamo da Livno neće pokazivati visok stepen zagađenja zraka”, izjavio je tom prilikom predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Vukadin.

Zaključeno je kako zvanični podaci o aerozagađenju mogu biti dragocjeni za povezivanje poljoprivrednika iz livanjskog kraja i promociju organskih i zdravih proizvoda, jer se očekuje da Livno neće imati visok stepen zagađenja. “Interesantno je što će se elektronski podaci koji se trenutno vide na sajtu zrakubih.ba, ali i na sajtu FHMZBiH, moći uvezati sa sajtom Vlade Hercegbosanske županije, sajtom turističke zajednice, te će tako biti vidljiviji javnosti, turistima i potencijalnim ulagačima u budućnosti”, zaključio je Hikmet Hodžić, ministar graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije.