Novosti

smoke

Uz IMPAQ projekat u Republici Srpskoj povećan broj mjernih stanica za kvalitet vazduha na sedam

U okviru trogodišnjeg projekta za borbu protiv zagađenja vazduha “IMPAQ”, kojeg, uz finansijsku podršku Švedske, u BiH provodi Švedska agencija za zaštitu okoliša (SEPA), Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske (RHMZRS) u ovoj godini donirana je savremena oprema za mjerenje nivoa aerozagađenja.

Nazad

Kao dio projekta u Banjoj Luci, kod Dječijeg vrtića “Kolibri“, te u Trebinju u krugu meteorološke stanice, postavljene su nove mobilne mjerne stanice za mjerenje zagađenja vazduha koje rade prema EU standardima - bilježe koncentraciju polutanata koji imaju najveći negativni uticaj na zdravlje ljudi, a zahvaljujući kojima će se javnosti pružati tačni i pouzdani podaci.

Povodom zvaničnog predstavljanja značaja ove donirane opreme te ostalih komponenti projekta “IMPAQ u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS održan je sastanak na kojem su predstavnici ove institucije razgovarali sa predstavnicima SEPA-e i Švedske međunarodne razvojne agencije za saradnju (SIDA), te sa predstavnicima RHMZRS.

“Koristim priliku da se još jednom javno zahvalim Kraljevini Švedskoj i ambasadi Kraljevine Švedske, agenciji SEPA i SIDA, koja pomaže cijelu zemlju kada je  pitanju implementacija i realizacija mnogih projekata iz oblasti zaštite životne sredine, a današnji fokus bio je tema zaštite vazduha koji dišemo i udišemo. Zahvaljujući donaciji od dvije nove stanice u ovom projektu, sada u Republici imamo ukupno sedam mjernih stanica za kvalitet vazduha, a koje su u mreži stanica kojima upravlja RHMZRS”, kazala je Srebrenka Golić, ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

“Svjesni smo da sve više zagađen vazduh izaziva probleme u svakodnevnom životu, naročito narušava zdravlje ljudi. Švedska je odlučna da pomogne BiH u poboljšanju kvaliteta vazduha,  a  upravo je ovaj projekat jedan  veoma važan korak u tome”, kazala je  Eva Smedberg, direktorica Odjeljenja razvojne saradnje u Ambasadi Švedske i naglasila kako će ovaj projekat doprinijeti i u kvaliteti mjerenja zagađenja, ali i u mnogim mjerama za prevenciju zagađenja, što je izuzetno značajno sa aspekta harmonizacije bosanskohercegovačke sa evropskom zakonskom regulativom.

Andreas Lindstrom, projekt menadžer iz SEPA-e naglasio je kako je jedan od osnovnih ciljeva projekta jačanje kapaciteta BiH za monitoring kvalitete vazduha, dok je donacija mjernih stanica samo jedan od konkretnih rezultata. “Donacija ovih vrhunskih mjernih stanica pomaže mjerenju zagađivača vazduha i obezbjeđuje kvalitetnije podatke koji se na godišnjem nivou šalju i Evropskoj agenciji za zaštitu životne okoline. U okviru projekta djelujemo još u pravcu podrške razvoju referentnih laboratorija za osiguranje kvaliteta podataka i opreme za mjerenje kvaliteta vazduha, a nedavno smo završili i široku studiju određivanja izvora zagađenja. Da bi se mogle preduzeti mjere protiv zagađenja vazduha i smanjiti emisije zagađenja, ključno je znati šta se emituje u vazduh i odakle dolazi. Takođe, u cilju poboljšanja prevencije zagađenja pruža se podrška inspektoratima, te su iz projekta podržane obuke i lični dohoci dvije nove inspektorke čime se ojačava mogućnost nadzora zagađivača i samim tim djeluje preventivno”, kazao je i naglasio da će se i različitim mjerama vršiti kontrola uticaja saobraćaja na zagađenje. “U okviru IMPAQ projekta tako se u Sarajevu razmatraju mogućnosti razvoja sistema za uvođenje naknada na ulazak nižih klasa automobila u gradsko jezgro, kao i uvođenje ekoloških zona u koje takvi automobili ili velika vozila neće ni moći ulaziti. Dodatno, u Banjaluci IMPAQ radi na razvoju uslova i popularizaciji biciklizma kao mjere za smanjenje broja motornih vozila  na ulicama i samim tim i zagađenja”, dodao je. 

“Korist od ovog projekta prvenstveno imaju građani Republike Srpske i građani cijele Bosne i i Hercegovine, ali i nadležne institucije, jer zahvaljujući kvalitetnim i pouzdanim podacima moći će da identifikuju odgovarajuće mjere u cilju smanjenja zagađenja”, istakla je Ranka Radić, načelnica Odjeljenja za zaštitu životne sredine – RHMZRS. Navela je kako stanice mjere osnovne zagađujuće materije u vazduhu; sumpor-dioksid, azotne okside, ugljen-monoksid, ozon i lebdeće čestice (PM 10 i PM 2,5). “Sada RHMZRS kao referentni centar za prikupljanje podataka ima četiri svoje stanice u okviru republičke mreže: Prijedor, Banjaluka, Trebinje i Doboj, a u mrežu republičkih stanica su uključene i stanice kojima upravljaju operateri, kao što su dvije termoelektrane Gacko i Ugljevik, i rafinerija Brod”, podsjetila je.