Prosječne godišnje vrijednosti

smoke

Srednje godišnje koncentracije sumpor dioksida (u ug/m3)

graph1

Srednje godišnje koncentracije azotnog dioksida (u ug/m3)

graph2

Srednje godišnje koncentracije ozona (u ug/m3)

graph3

Srednje godišnje koncentracije ugljičnog monoksida (u mg/m3).

graph4

Srednje godišnje koncentracije lebdećih čestica PM10 (u ug/m3).

graph5

Srednje godišnje koncentracije lebdećih čestica PM2.5 (u ug/m3).

graph6