Savjeti za dvorište i njive

smoke

Postoje brojne aktivnosti koje možete poduzeti kako biste smanjili zagađenje zraka u svojoj zajednici i pomogli da zrak bude kvalitetniji.

Svake godine, sve učestaliji požari uzrokovani individualnim spaljivanjem otpada u dvorištima i na njivama, kao i samo spaljivanje, uzrok su velikog zagađenja zraka tokom proljeća i jeseni u svim naseljenim mjestima BiH. Budite odgovorni i dajte svoj doprinos smanjenju zagađenja zraka.

 • Nemojte spaljivati smeće u dvorištu
  Spaljivanjem smeća u dvorištu (različitog otpada, plastike, guma i sl.), ne samo da se stvara nesnosan smrad, nego se u zrak oslobađaju razne zagađujuće materije, vidljivi i nevidljivi plinovi i čestice, koji imaju negativne uticaje na zdravlje čovjeka. Uz to, spaljivanje smeća je zabranjeno i zakonom kažnjivo djelo. Zato, reciklirajte što je više moguće i pravilno odlažite otpad, nikako ga ne spaljujte.
 • Nemojte spaljivati lišće i drugi poljoprivredni otpad, nego ga kompostirajte
  Kada je u pitanju poljoprivredni otpad nastao čišćenjem njiva, obrezivanjem voćnjaka, sakupljanjem opalog lišća ili košenjem trave, umjesto spaljivanja je pametnije da ga kompostirate zajedno sa organskim otpadom nastalim u domaćinstvu. Na taj način, obezbjeđujete sebi prirodno gnojivo za biljke i voćke, a smanjujete mogućnost zagađenja zraka njegovim spaljivanjem ili nastankom požara koji su česta posljedica spaljivanja poljoprivrednog otpada.
 • Koristite električnu ili ručnu opremu za njegu travnjaka
  Iako su maleni, motori kosilica na benzin često u zrak ispuštaju mnogo zagađujućih materija – samo za sat vremena rada mogu proizvesti veće zagađenje zraka nego automobil za 100 km.
 • Njegujte travnjak i zelenilo, sadite više drveća
  Poznato je da su biljke „pluća“ ekosistema jer apsorbuju ugljen-dioksid, a ispuštaju kisik. Posebnu ulogu ima drveće koje efikasno uklanja nevidljive lebdeće čestice koje prodiru u ljudski organizam i uzrokuju respiratorne i kardiovaskularne bolesti, te je dobro imati u okolini što više drveća. Drveće ujedno pruža hladovinu i smanjuje temperaturu okolnog zraka, te kuće u hladu drveća imaju manju potrebu za konvencionalnom klimatizacijom i tako proizvode manje stakleničkih plinova.
Savjeti za dvorište i njive