Novosti

smoke
news-thumb

Uspješno završen četverogodišnji IMPAQ projekat za borbu protiv zagađenja zraka u BiH

Članovima projekta predstavljeni su ključni rezultati projekta i predstojeće inicijative u borbi protiv zagađenja zraka. Projekat se realizovao u n...

news-thumb

Kvalitet zraka i rezultati istraživanja u BiH

“Kvalitet zraka - rezultati istraživnja u BiH” naziv je okruglog stola koji je održan online u organizaciji Švedske agencije za zaštitu okoliša (Sw...

news-thumb

Švedska finalizira rezultate raspodjele izvora zagađenja zraka u BiH

Studija je ispitala koje zagađujuće čestice su prisutne u zraku, odakle dolaze i kako se šire. Analiza je urađena u ok...

news-thumb

Švedska nastavlja s mapiranjem zagađivača zraka u Bosni i Hercegovini

Tokom dana sa slabim vjetrom i temperaturnim inverzijama, koje su česte u zimskim mjesecima u Sarajevu, nivo zagađenja zraka je visok i dominiraju...

news-thumb

U Sarajevu završeno mjerenje emisije zagađujućih materija iz saobraćaja

Kako bi se ispitalo u kojoj mjeri emisije iz saobraćaja utiču na zagađenje zraka rađeno je istraživanje na frekventnim cestama u Sarajevu. Pokrenul...

news-thumb

Stručnoj javnosti prezentiran „Priručnik QA/QC pri vršenju monitoringa kvaliteta zraka“

Vršenje monitoringa u BiH nije u potpunosti harmonizirano i provode ga različiti operateri u oba entiteta, kantonima i na općinskim nivoima. Kako b...

news-thumb

Uz IMPAQ projekat u Republici Srpskoj povećan broj mjernih stanica za kvalitet vazduha na sedam

Kao dio projekta u Banjoj Luci, kod Dječijeg vrtića “Kolibri“, te u Trebinju u krugu meteorološke stanice, postavljene su nove mobilne mjerne stani...

news-thumb

Švedska sprovodi mapiranje zagađivača u Bosni i Hercegovini

Istraživanje se realizuje u okviru trogodišnjeg projekta IMPAQ, koji se bavi različitim aspektima zagađenja zraka u Bosni i Hercegovini...

news-thumb

Emission sources for BiH pollutants are being mapped

Wood burning, coal, traffic and waste burning are some of the largest sources of emissions in the Bosnian capital Sarajevo. This is shown by prelim...

news-thumb

U toku je mapiranje izvora emisije zagađivača u BiH

Spaljivanje drveta, uglja i otpada, te saobraćaj, neki su od najvećih izvora emisija u glavnom gradu BiH Sarajevu. To pokazuju preliminarni rezulta...

news-thumb

Novi izazov za BiH: Da li možemo slijediti preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za smanjenje

Naime, krajem septembra Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) pred sve zemlje članice, njih ukupno 124, postavila je cilj da radikalno smanje emi...

news-thumb

U okviru projekta “IMPAQ” - Nakon 30 godina i u Bihaću počelo mjerenje kvaliteta zraka

Izuzetno vrijedan uređaj donacija je Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), u okviru trogodišnjeg projekta

news-thumb

Nakon 30 godina u Livnu počelo mjerenje kvaliteta zraka

Ipak, kakva je situacija kada je u pitanju aerozagađenje na teritoriji cijele BiH do sada nije bilo jasno, jer područje zapadne Bosne, što uključuj...

Uspješno završen četverogodišnji IMPAQ projekat za borbu pro...

Švedska agencija za zaštitu okoliša (SwEPA) u Sarajevu je organizovala završni d...

Kvalitet zraka i rezultati istraživanja u BiH

Zagađenje zraka nije sezonski problem, potrebne mjere

Švedska finalizira rezultate raspodjele izvora zagađenja zra...

Na osnovu dvogodišnje studije o raspodjeli izvora zagađenja zraka, koja je prove...

Švedska nastavlja s mapiranjem zagađivača zraka u Bosni i He...

Modeliranje disperzije zagađujućih materija za Sarajevo  

U Sarajevu završeno mjerenje emisije zagađujućih materija iz...

Zrak u Bosni i Hercegovini, posebno u centralnim i sjevernim kotlinskim i dolins...

Stručnoj javnosti prezentiran „Priručnik QA/QC pri vršenju m...

U okviru projekta „IMPAQ - poboljšanje kvaliteta zraka i upravljanja kvalitetom...

Uz IMPAQ projekat u Republici Srpskoj povećan broj mjernih s...

U okviru trogodišnjeg projekta za borbu protiv zagađenja vazduha “IMPAQ”, kojeg,...

Švedska sprovodi mapiranje zagađivača u Bosni i Hercegovini

Švedska agencija za zaštitu okoline (SEPA) objavila je prvi dio opsežnog trodjel...

Emission sources for BiH pollutants are being mapped

Wood burning, coal, traffic and waste burning are some of the largest sources of...

U toku je mapiranje izvora emisije zagađivača u BiH

Spaljivanje drveta, uglja i otpada, te saobraćaj, neki su od najvećih izvora emi...

Novi izazov za BiH: Da li možemo slijediti preporuke Svjetsk...

Ažurirane globalne smjernice o kvaliteti zraka Bosna i Hercegovina, koja je već...

U okviru projekta “IMPAQ” - Nakon 30 godina i u Bihaću počel...

U Meteorološkoj stanici u Bihaću ove sedmice instalirana je mobilna mjerna stani...

Nakon 30 godina u Livnu počelo mjerenje kvaliteta zraka

Iako u ljetnim mjesecima očekujemo niže nivoe zagađenja zraka, posljednja mjeren...

Preuzmite besplatnu aplikaciju sa informacijama o kvalitetu zraka

Pratite nas na društvenim mrežama

Kontaktirajte nas